מאמרים

אתר מאמרים לשימוש חופשי

תאריך: 21.02.2019

אתר מאמרים

קטגוריה:  • דיני עבודה
ביטוח לאומי-דיווח עובדי קבלני משנה
מאת: איתמר כוכבי  |  פורסם בתאריך: 28.03.2014  |  נצפה: 1013 פעמים
ביטוח לאומי-דיווח עובדי קבלני משנה- תקציר   הרצאה בכנס מנהלי חשבונות -סלקום מרכז הכנסים – מלון רנסנס, ת"א - 26 בינואר 2014   שם המרצה:   ד"ר איתמר כוכבי, רואה חשבון, עורך דין, כלכלן ומומחה למיסים. מרצה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון בקורסים,  "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".   מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.   דיווח עובדי קבלני המשנה   סעיפי חוק חוק הביטוח הלאומי: סעיף 355 – חובות דיווח וייחוס תשלומים. סעיף 364 – תשלומי פיגורים. סעיף 369 – אי רישום ואי תשלום דמי ביטוח, אחריות המעביד. סעיף 398 – עונשין.   חוק העונשין: סעיף 61(א)(4) – שיעור הקנסות.   תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), התשי"ח-1957: תקנה 3 – דין קבלן שלא קיים את חובותיו כחוק. חובת קבלן ראשי בהודעה בדבר ביצוע עבודות על ידי קבלן משנה: בהתאם לסעיף 355 לחוק ביטוח לאומי הותקנו תקנות בדבר חובת קבלן המבצע עבודות בניה להודיע על ביצוע עבודות על ידי קבלן משנה.

לפי תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), התשי"ח-1957, עובדי קבלני משנה נחשבים לעובדי הקבלן הראשי.

על הקבלן הראשי חלה החובה לשלם דמי ביטוח לאומי בגין עובדי קבלן המשנה.

הקבלן הראשי לא יהיה חייב בתשלום עובדיו של הקבלן משנה במידה ודיווח לביטוח לאומי אודות פרטי הקבלן משנה ופרטי ההסכם עם קבלן המשנה באמצעות טופס 648.

חובת דיווח זו לא תחול, כאשר קבלן המשנה המציא לקבלן הראשי אישור בדבר הצהרתו לביטוח לאומי על העסקת עובדיו המועסקים.

  תוצאת אי הדיווח: אי דיווח אודות העובדים המועסקים עלול לגרום להיווצרות חוב.

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתבוע את המעביד בתשלומים אשר לא שולמו בצירוף הפרשי הצמדה וקנסות בהתאם לסעיף 364 לחוק הביטוח הלאומי.

בנוסף, אי תשלום עבור העובדים מהווה עבירה לפי סעיף 398 לחוק ביטוח לאומי, כאשר העונש הצפוי הינו מאסר שנה או קנס לפי סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (אם מדובר בתאגיד – כפל קנס).  בהתאם לסעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי, מעביד אשר אינו משלם עבור עובדיו, או מי שלא נרשם במועד על היותו מעביד ואירע מקרה המזכה את העובד בגמלה מהביטוח הלאומי (כמו כן, מעביד אשר לא הספיק להשלים את מלוא חובו לביטוח לאומי או עדיין לא דיווח על היותו מעביד), המוסד לביטוח לאומי זכאי לתבוע מהמעביד, את מלוא סכום הגמלה המשולמת או שתשולם לעובד בקשר לאותו אירוע. כך למשל עולה כי בבית הדין האזורי לעבודה נדונה תביעת העובד רבעי (כנגד המוסד לביטוח לאומי).

בפסק הדין הוכר הקבלן הראשי כמעבידו של העובד שהועסק באמצעות קבלן המשנה.

בית הדין חייב את הקבלן הראשי בהחזר מלוא סכום הגמלה ששולמה ותשולם לעובד עקב הפגיעה בעבודה מכיוון שהוחלט שהתקיימו יחסי עובד מעביד בין הקבלן הראשי לבין העובד. (מהעולה והאמור, נראה אף שאילו הוחלט שלא התקיימו יחסי עובד מעביד בין הקבלן הראשי לבין העובד, היה ניתן לחייב את הקבלן במלוא התשלום שחויב מכיוון שלא דיווח לביטוח לאומי על העסקת העובד באמצעות קבלן המשנה כפי שנדרש על פי חוק, כאמור לעיל).

  פסק הדין - ב"ל  6664-05 - רבעי נ' המוסד לביטוח לאומי-תקציר העובד עתר להכרה בפגיעה כתאונת עבודה שבה נפל מפיגום בקומה 7 ונחבל בגבו, ראשו וגפיו.

העובד (הנפגע) טען כי מעבידו היה הקבלן הראשי.

הקבלן הראשי טען שלא התקיימו יחסי עובד מעביד בינו לבין העובד וכי מעסיקו של התובע היה קבלן המשנה.

התובע הרים את נטל ההוכחה כי התקיימו יחסי עובד מעביד בינו לבין הקבלן הראשי ולפיכך הוכר הקבלן הראשי כמעבידו של העובד אשר הועסק באמצעות קבלן המשנה ולפיכך חויב בדין.   הערה: המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית.

המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד לביטוח לאומי או המוסד המטפל בדיווח עובדי קבלני משנה, הינם הקובעים והמחייבים בלבד.

המאמר מבוסס על פרסומי הביטוח הלאומי.    הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין.

בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה.

תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה. מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס. מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050  e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net                            
התגיות של המאמר: ביטוח לאומי, דיני עבודה, דיווח, מעביד
מאמרים נוספים בנושא • דיני עבודה
אישור מרופא תעסוקתי המורה כי אין העובד מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת, או מצב הזהה לה, וזאת בשל תפקוד לקוי של אחד מאברי הגוף.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 01.08.2016  |  צפיות: 598
פִּצּוּיֵי פִּטּוּרִים פיצויי פיטורים הינם כל תשלום המגיע לעובד בקשר לפרישתו, כפיצוי על אובדן מקור פרנסתו. המונח מציין תשלום חד פעמי לעובד במקרה של פיטורים, אך לעתים פיצויי הפיטורים הם חלק ממענק פרישה
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 26.07.2016  |  צפיות: 571
הזכות לעבוד היא זכות יסוד של האדם, וחובתה של החברה לאפשר לאזרח לעבוד למחייתו. עבודה מאפשרת לאדם הגשמה עצמית ופרנסה בכבוד, ועבור רבים מהווה חלק חשוב בחייהם ומרכיב מרכזי ורב חשיבות באופן הגדרתם העצמית.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 14.07.2016  |  צפיות: 612
החובה לשלם שכר בחגים לעובדים, עולה מתוקף צו ההרחבה להסכם המסגרת במגזר העסקי. בהתאם לכך, עובד חודשי ועובד שכר (בתנאים הרשומים להלן) זכאים לשכר רגיל, אף בימים אשר לא עבדו בהם בשל היותם ימי מנוחה בחגים.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 02.06.2016  |  צפיות: 632
חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן יקרא: "החוק"), קובע את הזכאויות העומדות לנשים כזכויות קוגנטיות (ר' מאמרי: חוקים קוגנטיים, חוקים דיספוזיטיביים – ד"ר איתמר כוכבי). מטרת החוק וייעודו הינו הבטחת הזכויות
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 22.05.2016  |  צפיות: 634
שִׁוְיוֹן פירושו: איסור הפליה, יחס שווה לכולם, חוסר הבדל, אחידות, העדר הפליהמטעמים של השתייכות לגזע, לקבוצה אתנית למין, לדת אוללאום.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 13.05.2016  |  צפיות: 799
שעות העבודה, ימי המנוחה השבועית, השעות נוספות חוקי מגן, בדיני העבודה במדינת ישראל שיעורי מבוא – שכר ותגמולים – חשבונאי, משפטי, מיסויי
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 11.05.2016  |  צפיות: 591
עובד זכאי למספר ימי חופשה שנתית כפי שנקבע בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן יקרא: "החוק"), כזכות קוגנטית (ר' מאמרי: חוקים קוגנטיים, חוקים דיספוזיטביים-ד"ר איתמר כוכבי). הזכות לחופשה שנתית עומדת לכל
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 10.05.2016  |  צפיות: 624
מחלה היא מצב בו הגוף אינו בריא עקב פגיעה, חיידק, וירוס, ועוד. בעקבות המחלה תפקוד הגוף או הנפש, לקוי. מהאמור עולה כי כל מצב לא תקין, כגון אי-כושר או כשל תפקודי של הגוף, מוגדר כמחלה.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 10.05.2016  |  צפיות: 561
חוק קוגנטי הינו חוק אשר לא ניתן להתנות עליו, שכן החוק הינו בעל אופי כופה. החוק הקוגנטי, אינו מאפשר לאדם ויתור על זכות המוענקת לו מאחר ואין תוקף לוויתור.
מאת: איתמר כוכבי  |  קטגוריה: • דיני עבודה  |  פורסם בתאריך: 03.05.2016  |  צפיות: 899

שלום אורח

הוספת מאמר חדש

מאמרים חדשים

הכרויות מאוקראינה


מידע נוסף

אודות מאמרים באהבה
מפת האתר

השימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש - כל הזכויות שמורות © למאמרים באהבה 2011